CONTACT
090

FASHION DIRECTION

YUMI KATSURA

FASHION DIRECTION, PHOTO DIRECTION, STYLING, PRODUCTION